Doradztwo

Doradztwo biznesowe – Mobilny szkoleniowiec.

Doradztwo świadczone pracodawcom i pracownikom prowadzone jest w obszarach:

 • ochrony danych osobowych (RODO),
 • bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001),
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • analizy rynku i inwestycji,
 • procesów organizacyjnych,
 • zarządzania personelem,
 • budowania wizerunku i marki,
 • profesjonalnej obsługi Klienta,
 • sprzedaży

Doradzamy!    Dojeżdżamy!

Placówka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
pod numerem: 2.30/00142/2016

Jeżeli przeraża Państwa temat RODO, zapraszamy na konsultacje i szkolenia, które z dużym spokojem  pozwolą Państwu wdrożyć zasady ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Jeżeli nie macie Państwo czasu na osobiste działania – możemy zrobić to sami, w sposób niezwykle sprawny i skuteczny.

Jeżeli rozpoczynacie  Państwo działania na rynku, chcecie wypromować swoją firmę, zauważacie niepokojące symptomy w już funkcjonującej organizacji, wykonujecie nowe zadania w ramach wzbogacania treści pracy bądź planujecie podnieść wolumen sprzedaży czy jakość świadczonych usług – prosimy o kontakt:

mail: katarzyna@art-family.pl    mobile: 511-696-328

Doradzamy w miejscu pracy, na stanowiskach bądź w innych, wskazanych lokalizacjach.

Prowadzący szkolenia:

Katarzyna – auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, specjalista prowadzący audyty i wdrożenia RODO. Przeprowadza inwentaryzację danych, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację oraz sporządza opinie, a także wspomaga działania IOD-ów. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów oraz zarządzaniu nimi. Doświadczony trener sprzedaży i praktyk w zakresie pozyskiwania oraz obsługi Klientów. Wieloletni doradca inwestycyjny, badacz i analityk rynku, trener biznesowy. Specjalista w zakresie budowania strategii rozwoju firmy, procesów organizacyjnych, zarządzania kadrami oraz budowania i usprawniania komunikacji.

Tematyka szkoleń, czas trwania, formy płatności są zawsze dostosowywane do potrzeb naszych Klientów.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Audyt, wdrażanie, szkolenia z zakresu RODO
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Nieruchomości jako inwestycje – sprzedaż, zakup, najem
 • Jak sprzedawać dobra luksusowe?
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Usługi na najwyższym poziomie
 • Kontrola zarządcza – plan, ryzyko, sprawozdanie, oświadczenia
 • Marketing kościelny
 • ABC marketingu
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie – tworzenie, usprawnianie, rozwój
 • Zarządzanie personelem: nabór, selekcja, motywowanie, oceny pracownicze, komunikacja, decyzyjność, tworzenie zespołu i kierowanie nim, kontrola
 • Oceny pracownicze – przygotowywanie, przeprowadzenie, motywowanie.
 • Sprawny asystent
 • Instytucja publiczna – procedury, zarządzanie czasem i przestrzenią, komunikacja, motywacja, zespołowość

Co wyróżnia ofertę na bogatym rynku usług szkoleniowych?

Mobilność szkoleniowca. Klient nie musi opuszczać domu, czy miejsca pracy, by uzupełnić swoją wiedzę bądź uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie.

Jak przebiega szkolenie?

Może mieć charakter spotkania „face to face” z doradcą, rozmowy na stanowisku pracy (warsztat naprawczy) lub wykładu w formie znanej ze szkoły (grupa).

Do kogo kierowane są szkolenia?

Do wszystkich, którzy rozpoczynają działalność lub prowadzą ją (marketing), zarządzają ludźmi (komunikacja, motywacja, zespołowość), chcą zwiększyć wolumen sprzedaży, sprzedawać dobra luksusowe, a także dla urzędników (działania pro marketingowe, kontrola zarządcza).

Szkolenia prowadzi Katarzyna – menager z kilkunastoletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów oraz zarządzaniu nimi. Doświadczony trener sprzedaży i praktyk w zakresie pozyskiwania oraz obsługi Klientów. Wieloletni doradca inwestycyjny, badacz i analityk rynku, trener biznesowy. Specjalista w zakresie budowania strategii rozwoju firmy, procesów organizacyjnych, zarządzania kadrami oraz budowania i usprawniania komunikacji.